Mercedes-Benz

Aksesuarlar

30.12.2009 tarihinde yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü yönetmeliği ile Çevre ve Orman Bakanlığı da kütlesi 3.5 tonu aşmayan araçlardan* kaynaklanan atıkların toplanması, depolanması ve değerlendirilmesi ile ilgili araç üreticilerine, satıcılarına, servislerine, araç sahiplerine, geri dönüşüm-kazanım-bertaraf tesislerine yeni düzenlemeler getirmiştir.